Vlucht naar Egypte: DE TWEEDE DROOM VAN JOZEF

Jozefs droom begint met een huiveringwekkend kabaal. Overal is paniek uitgebroken. Dan doemt een beeld op waarin allerlei gebeurtenissen zich gelijktijdig afspelen. Hij ziet zichzelf, zijn vrouw en het pasgeboren kind, de karavaan met de wijzen, de stal van Bethlehem en een vage figuur achter een muurtje die hem haastig iets probeert te vertellen.
Terwijl het geschreeuw verder aanzwelt wordt Jozef bevangen door hevige angst.

Opeens ziet hij de drie wijzen, die terugkeren naar hun land. Ze lopen door onbekend gebied. Waarom hebben zij deze vreemde weg gekozen? Zij hadden Jozef al gewaarschuwd dat ze vreesden voor de veiligheid van het pasgeboren kind. Jozef voelt dat iets niet klopt. Er hangt een grimmige sfeer, zonder dat hij snapt waarom. Verwoed probeert Jozef te achterhalen wat dit betekent.

Het beeld vervaagt. Alles lijkt Jozef te ontglippen. Terwijl de karavaan langzaam wegtrekt ziet Jozef nog net de rode klimop op de beide deurposten en de bovendorpel van de stadspoort. Ineens herkent hij dit beeld en snapt waarnaar het verwijst. Het is alsof zijn hart blijft stilstaan.

Dan ziet Jozef zichzelf, zijn vrouw en het kind, samen met hun ezel. Ze zijn onderweg. Maria lijkt te treuzelen, hij maant tot spoed. Zelfs de ezel kan niet wachten tot ze weer verder trekken. Het is nacht, maar toch is het gezichtje van het kind verlicht.

Ineens is er de eenzame os in de verlaten stal. Een zorgzaam iemand heeft wat hooi in de kribbe gedaan waarin hun pasgeboren zoon gelegen heeft. De os lijkt te slapen. Niets in de stal herinnert aan hun aanwezigheid.

Opnieuw ziet Jozef zichzelf. Hij houdt zijn staf vast en wacht vol ongeduld tot ook Maria kan vertrekken. Plotseling herkent hij de persoon op de achtergrond. Het is een engel die spreekt, maar overal om hen heen klinkt een wilde kakofonie van angstaanjagende wanhoopskreten. Jozef probeert uit alle macht haar te verstaan. Hij hoort alleen flarden van woorden, maar die zeggen genoeg: ‘… Gevaar… Vlucht… Egypte… Koning Herodes.’

Open de pdf van “De vlucht naar Egypte”.

Nawoord
Hiermee eindigt de verhalenreeks bij de kerststal in 2022/23. Het is voor de derde keer dat deze verhalen vanaf de eerste zondag van advent tot en met de vlucht naar Egypte verteld werden. Voor de tweede droom van Jozef en de vlucht naar Egypte, zie Matteüs 2: 13-15.
We hopen dat jullie ervan genoten hebben en danken iedereen voor de positieve en ondersteunende reacties die we hebben mogen ontvangen.
Alwin en Bas Meisters hebben samen de verhaallijn van de kerststal bedacht. De opstelling van alle taferelen werd verzorgd door Alwin Meisters. Hij heeft ook de foto’s gemaakt. Bas Meisters heeft de verhalen op papier gezet. Uit deze samenwerking is dit unieke project ontstaan, dat inmiddels tot ver over de grenzen van onze Oud-Katholieke parochie Arnhem door velen wordt gevolgd.
Wilt u ons steunen? Dat kan! Voor volgend jaar zouden we de kerststal graag willen uitbreiden met een zwart schaap en met de mannen bij het kampvuur. U kunt hieraan een bijdrage leveren door een gift over te maken op bankrekening NL50 TRIO 0320 5127 46 t.n.v. Parochie van de H. Willibrordus Arnhem, onder vermelding van ‘Gift kerststal.’