Open Kerk op PalmzondagOp 2 april wordt in onze parochiekerk in Arnhem Palmzondag gevierd waarbij palmtakken worden gewijd.
Aanvang Viering: 10.30 uur

’s Middags Open kerk
Om belangstellenden in de gelegenheid te stellen palmtakjes op te halen zal de Kerk in Arnhem op 2 april haar deuren geopend houden tot 16.00 uur. Iedereen is  welkom.

Als u zich wilt aanmelden als gastvrouw of gastheer, dan graag een berichtje naar secretaris@arnhem.okkn.nl