De parochie stapt over naar een groene bank

Op weg naar een groene kerk

Op dit moment zijn we in de laatste fase om als Groene Kerk aangemerkt te worden: de platte daken zijn voorzien van een groen sedumdak, regenpijpen zijn afgekoppeld, afval wordt gescheiden, we hebben groene energie, gebruiken Fairtrade koffie (en zodra de voorraad op is, thee). Aan de muur zitten ringen om fietsen aan te verankeren.

Daar hoort ook een groene bank bij. Daarom zijn we bezig over te stappen naar Triodosbank. De rekeningen bij ING en ABN/AMRO zullen opgeheven worden. Er is al een overstapservice in gang gezet.

Wij vragen u daarom om uw betalingen voor collectebonnen, vaste bijdragen, periodieke overschrijvingen en andere betalingen voortaan op de nieuwe Triodosrekening storten.

IBAN: NL50 TRIO 0320 5127 46. De rekening staat op naam van Parochie van de H Willibrordus Arnhem.