Collectebonnen en declaraties

Bestellen van collectebonnen

Uw bijdrage aan de collectes mag u voor de belasting aftrekken.
De bijdrage moet u dan wel kunnen aantonen, bijvoorbeeld door een giro-overschrijving.
U kunt daarvoor collectecoupons bestellen via een formulier, dat u kunt downloaden
in pdf formaat.
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar (of inleveren bij) onze penningmeester, een van de kerkbestuursleden of de pastoor.
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer:
NL50 TRIO 0320 5127 46 t.n.v. Parochie van de H Willibrordus Arnhem
Zodra uw betaling is bijgeschreven ontvangt u de collectecoupons zo spoedig mogelijk.

Declaratieformulier

Heeft u onkosten gemaakt voor de kerk en wilt u deze declareren?

U kunt het declaratieformulier downloaden in pdf formaat.