Contact

Pastoor

Rudolf Scheltinga

Secretaris Kerkbestuur:

Vacature. Bas Meisters functioneert voorlopig als ambtelijk secretaris
secretaris@arnhem.okkn.nl

Penningmeester Kerkbestuur:

Antoon Smulders
0316-267829
06 2722 1788
penningmeester@arnhem.okkn.nl

Algemene zaken:

Alwin Meisters
 06 1943 6348

Verhuur

Voor informatie over de verhuur van de kerk of de Kloostergang mailt u onze penningmeester (penningmeester@arnhem.okkn.nl).

Voor een indicatie van de beschikbaarheid (geen garantie) kunt u kijken in de agenda, deze staat onder het menu Kerkgebouw en vervolgens Verhuur of via deze link.

Contactpersoon Kerngroep Nijmegen:

Alwin Meisters
 06 1943 6348

Financiële ondersteuning / giften:

Rekeningnummers Oud-Katholieke parochie Sint Willibrordus en Kerngroep Sint-Stephanus Nijmegen:
NL50 TRIO 0320 5127 46 t.n.v. Parochie van de H Willibrordus Arnhem

Collectebonnen en Declaraties