Wie zijn wij?

Onze parochie maakt deel uit van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Hierover kunt u uitgebreide informatie vinden op okkn.nl

Vierkerk

In een sfeervolle kerkje in de Arnhemse wijk Molenbeke komen op zon- en feestdagen gemiddeld een ruim twintigtal gelovigen bijeen. Daar horen zij hoe de Schrift actueel wordt uitgelegd in een degelijke preek, daar luchten zij hun hart door te bidden en te zingen en zij voeden hun leven in de heilige Maaltijd van Christus. Dit alles volgens een klassieke katholieke liturgie, compleet met wierook (niet altijd), gregoriaanse zang en misdienaars.
Sommige van deze kerkgangers moeten een eind reizen om naar de kerk te komen. Als je hun vraagt, waarom ze niet naar de kerk bij hen in de straat gaan, is het antwoord meestal: “Daar is het ook goed, maar ik mis er toch iets”.
Dat “iets” heeft natuurlijk te maken met het vertrouwde, waardoor je je verbonden weet met de kerk van alle eeuwen, maar ook met de intensiteit van de (oud-)katholieke liturgie, waarin een soort meditatieve concentratie ontstaat.
De laatste tien jaar zijn we als gemeenschap bevlogen waar het gaat om de relatie tussen kunst en kerk: iedere paar jaar geven we de opdracht aan een kunstenaar of ontwerper om iets voor de parochie te maken.

Beperkingen en kansen

Wij zijn niet de perfecte christelijke gemeenschap. Door de verspreiding van de leden staan de doordeweekse activiteiten op een laag pitje. Leden die daar meer aan willen doen schuiven vaak aan bij oecu­menische projecten of gastvrije kerken in hun directe omgeving.
Wel vinden we het belangrijk bij de stad betrokken te zijn, bijvoorbeeld in de maaltijden voor daklozen van Stichting Kruispunt. Dat is een klein stukje diaconaat dat we als parochie vormgeven.
De leeftijdsopbouw van de parochie is tamelijk evenwichtig. Een catechesegroep komt regelmatig naar De Kloostergang, onze parochiezaal.
Bezoekers krijgen de ruimte om het hele gebeuren rustig op zich te laten inwerken. Zo nodig krijgen ze hulp met de wat ingewikkelde kerkboeken door een gastvrouw of -heer. Bij het koffiedrinken in de Kloostergang zijn er altijd wel parochianen in voor een praatje of voor het beantwoorden van vragen.