Nieuwe pastoor geïnstalleerd

\Installatie Pastoor Scheltinga door aartsbisschop Bernd Wallet

Rudolf Scheltinga is geïnstalleerd als pastoor van de Oud Katholieke parochie Arnhem en de Kerngroep Nijmegen. De installatie vond plaats op zondag 5 februari j.l. in een drukbezochte viering. Het was een mooie viering waarbij de aanstellingsbrief werd voorgelezen en de aartsbisschop en de pastoor de belangrijke plaatsen in de kerk bezochten: de lezenaar de doopvont en het altaar. Een inspirerende preek van de nieuwe pastoor en een welkomswoord namens de parochie door het kerkbestuur rondde het af.

De nieuwe pastoor hield een inspirerende preek. Vlak voor de slotzegen sprak Alwin Meisters als kerkmeester een welkomstwoord tot de zojuist geïnstalleerde pastoor Scheltinga.

Daarna was er gelegenheid tot gesprek, ontmoeting en felicitatie
in de Kloostergang. Er was weer een, inmiddels traditioneel, een buffet met huisgemaakte taarten.

Installatie Pastoor Scheltinga door aartsbisschop Bernd Wallet