Nieuwsbrief Goede Week 2023

Gecombineerde Nieuwsbrief Arnhem Nijmegen

In verband met alle activiteiten in de Goede Week is besloten een gecombineerde Nieuwsbrief uit te brengen voor zowel de Kerngroep Nijmegen als de Parochie Arnhem.

1 APRIL PALMPASEN NIJMEGEN EN ACTIE OEKRAÏNE
Op zaterdag 1 april vindt in de Dominicuskerk in Nijmegen om 19.00 uur de Palmpasenviering plaats van De Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus Nijmegen. Voorganger is pastoor Rudolf Scheltinga.
Bij onze laatste viering kregen we het verzoek om goederen in te zamelen voor Oekraïne. Dit in samenwerking met andere kerken in Nijmegen.

Dozen Vastenactie

Na een oproep voor de viering van halfvasten in Arnhem hebben we al flink wat bij elkaar gesprokkeld. Alle houdbare levensmiddelen zijn welkom. ( let op een ruime houdbaarheidsdatum)
Bijvoorbeeld maaltijdsoep, blikjes vis, pasta, rijst, blikken groente en fruit, olijf- of zonnebloemolie, pastasaus maar ook tandenborstels, tandpasta, babyvoeding, stukken zeep, maandverband, paracetamol, lange lucifers en dikke kaarsen. Wij zullen ervoor zorgen dat de aangeboden goederen aan de verantwoordelijke organisatie worden overgedragen. De eenmalige inzamelingsactie in Arnhem was een groot succes: maar liefst zeven dozen met spullen konden worden opgehaald. Zie foto.

In de Viering in Nijmegen zullen de Palmtakken worden gewijd en uitgereikt. Ook wordt het Passieverhaal uit het Evangelie volgens Matteüs gelezen.
Zaterdag 1 april 2023, aanvang 19.00 uur. Zijkapel St. Dominicuskerk, ingang Groenewoudseweg, Nijmegen. Na de Viering bent u van harte welkom voor ontmoeting met koffie en thee.

OPEN KERK OP 2 APRIL PALMPASEN
Op Palmpasen, zondag 2 april zal in onze parochiekerk in Arnhem om 10.30 uur een bijzondere viering plaatsvinden. De kinderen van de Baptistenkerk zullen met hun Palmpaasstokken bij ons langskomen. Tijdens deze Viering zullen ook de palmtakken worden gezegend en uitgereikt. Voorganger is Victor Scheijde.

Palmtakken

Na afloop zal er tussen 13.00 uur en 15.30 uur Open Kerk zijn, voor allen die nog palmtakken willen afhalen. Vrijwilligers die willen meehelpen kunnen zich hiervoor nog opgeven bij secretaris@arnhem.okkn.nl

CRISMA-MIS 5 APRIL
Iedereen is uitgenodigd om op 5 april om 19:30 uur de Crisma-mis bij te wonen in de kathedrale Kerk van Utrecht.
In deze mis worden de Heilige Oliën gewijd.

6 APRIL VIERING WITTE DONDERDAG
Op 6 april, Witte Donderdag, vindt in onze Parochiekerk in Arnhem om 19.30 uur een Viering plaats samen met Lutheranen, Anglicanen en Oud-Katholieken. Voorganger is Victor Scheijde.

Palmtakken, klepper en olie

Aan het begin van de Viering wordt de heilige olie aangeboden. De olie is de dag ervoor in de kathedraal van Utrecht gewijd. Deze zal het komende jaar onder andere gebruikt worden bij de doop, vormsel en de ziekenzalving.

De Viering van Witte Donderdag staat helemaal in het teken van het gedenken van het laatste avondmaal. Jezus nam toen afscheid van zijn leerlingen. Hij voorzag dat Judas hem zou verraden en Petrus hem zou verloochenen. Aan het einde van de viering wordt in stilte de hele altaarruimte ontruimd. De kaarsen, de kandelaars, de boeken en kleden, alles wordt weggebracht.
Zelfs de altijd brandende godslamp wordt gedoofd. De bezoekers blijven in een kale kerk achter. In deze stilte wordt het gedeelte van het Paasverhaal gelezen dat eindigt met de woorden van Jezus, gesproken tot zijn drie meest trouwe apostelen, Petrus, Johannes en Jacobus: ‘Willen jullie met mij waken.’ Na deze woorden verlaat iedereen in stilte de kerk.

GEBEDSDIENST GOEDE VRIJDAG 7 APRIL
Het sterven van Jezus aan het kruis wordt in onze Parochiekerk in Arnhem herdacht in een gebedsdienst op vrijdagavond 7 april om 19.30 uur. Op deze dag zwijgt het orgel en ook de klok wordt niet geluid.

Klepper

Op Goede vrijdag wordt herdacht dat Jezus aan het kruis gestorven is.
De gelovigen worden in plaats van klokgelui door een eeuwenoude houten klepper naar de kerk geroepen. Het geluid hiervan doet denken aan de hamerslagen waarmee Jezus aan het kruis gespijkerd werd.

In de onttakelde, kale kerk wordt de ingetogen gebedsdienst gehouden. Onderdeel hiervan is het gebed van de gelovigen. Gebeden wordt onder andere voor de kerk, de geestelijkheid, de eenheid van alle christenen, de regeringsleiders en allen die in nood zijn. De gebedsdienst wordt afgesloten met de aanbidding van het kruis, dat op het altaar ligt. Wie dat wil kan een roos of een steen bij het kruis leggen. In de joodse traditie wordt namelijk een steen op een graf gelegd. Ook deze dienst wordt samen Anglicanen en Lutheranen gehouden. Voorganger is Victor Scheijde.

PAASWAKE ZATERDAGAVOND 8 APRIL
Op zaterdag 8 april om 21.00 uur vindt in de Oud- Katholieke Kerk in Arnhem de Paaswake plaats. Voor de kerk wordt het Paasvuur aangestoken. Hieraan wordt de nieuwe, gezegende Paaskaars ontstoken en de donkere kerk binnen gedragen. Deze viering is het liturgisch hoogtepunt van het jaar. Na de viering bij koffie en Paasbrood wensen we elkaar Zalig Pasen!

PASEN: CHRISTUS IS VERREZEN
Op 9 april, de zondag van Pasen, begint om 10.30 uur in de Oud-Katholieke kerk van Arnhem de hoogmis van Pasen.
Er wordt gevierd dat Jezus met zijn lijden en verrijzenis de dood en het kwaad heeft overwonnen.

Graf

Op vrijdag werd hij in het graf gelegd, op zondag is hij uit de dood opgestaan. Het betreft een traditionele viering. Na afloop is er koffie en paasbrood in de naastgelegen Kloostergang.

OVERZICHT VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
De volgende Vieringen zijn gepland voor de Goede Week:

1 april Palmpasen19.00 uur Dominicuskerk, Nijmegen
2 april Palmpasen10.30 uur Arnhem. Aansluitend koffie
2 april Palmpasen13.00-15.30 uur: Arnhem. Open kerk
5 april Crisma-mis19.30 uur Gertrudiskathedraal, Utrecht
6 april Witte Donderdag19.30-20.30 uur Arnhem
7 april Goede Vrijdag19.30-20.30 uur Arnhem
8 april Paaswake21.00-22.30 uur Arnhem. Aansluitend koffie
9 april Pasen10.30-11.30 uur Arnhem. Aansluitend koffie
Zalig Pasen