Driekoningenzegen 2024

Voor de 11e keer doet de Oud Katholieke parochie Arnhem mee aan de actie Driekoningenzegen t.b.v. thuis- en daklozenprojecten dichtbij en veraf. In het hele land werken parochies en gemeenten hieraan mee. Achter de actie zit de gedachte dat je zegen vraagt voor je eigen huis en wie er binnen komen en uitgaan. Dit vergezel je met een klein financieel gebaar voor hen die een dak moeten missen.

De beginletters van de huis-zegenbede in het Latijn vormen samen de eerste letters van de namen van de drie koningen. Dit en het tijdstip van uitreiking aan het begin van het nieuwe jaar verklaart de naam Driekoningenzegen.

De actie Driekoningen zegen is een initiatief van onze Kerngroep in Nijmegen.

Parochies, gemeenten en anderen die mee willen doen kunnen een berichtje sturen naar okknijmegen@live.nl