Kerstverhaal 2023 en 800 jaar kerststal

Ook in 2023 zal in de Oud-Katholieke kerk van Arnhem vanaf de eerste zondag van advent de kerststal weer worden opgezet. Tijdens de vier adventszondagen telkens met een wisselend adventstafereel, uitgebeeld met de figuren van de kerststal. Op kerstavond zal de kerststal in zijn traditionele opstelling te zien zijn: met Maria, Jozef en het kind, de os en de ezel, de kerstster, de kerstengel, de herders met hun schapen en de drie wijzen die in aantocht zijn.

Voor de liefhebbers van kerststallen is 2023 een bijzonder jubileumjaar: het is precies 800 jaar geleden dat St. Franciscus in het Italiaanse stadje Greccio een levende kerststal inrichtte. Dit zou het begin worden van een lange traditie, waarbij in de aanloop naar kerstmis in kerken en woonhuizen kerststalletjes verschijnen met figuurtjes van de belangrijkste betrokkenen rond de geboorte van Christus.

In onze parochie wordt hier sinds 2020 een eigen draai aan gegeven. Met de vier afwisselende adventsvoorstellingen wordt in een doorlopend verhaal verteld wat er in de aanloop naar kerstmis  gebeurde. Vorig jaar werd de reeks geopend met de eerste droom van Jozef (zie Matteüs 1:18-25.) Ieder jaar wordt voor een ander thema gekozen. In 2023 zal de tegenstelling tussen machtswellust en het verlangen naar verlossing centraal staan. Koning Herodes zal hierbij een belangrijke rol vervullen. Het kerstverhaal wordt óók verteld door zijn ogen. Het gewone volk verwacht de Messias, de door God gezondene, die het volk bevrijden zal. Maar hoe ziet Herodes dit?

Temidden van deze tegenstellingen zal op kerstnacht het Jezuskind geboren worden, in alle kwetsbaarheid in de stal van Bethlehem. Hemelse tekenen, zoals de ster en de engel, zullen verwijzen naar zijn bijzondere afkomst.

Na de kerst volgt nog de opstelling op 6 januari met Driekoningen. Het advent- en kerstverhaal wordt afgesloten met de vlucht naar Egypte om aan het geweld van koning Herodes te ontkomen.

Op donderdag 30 november en donderdag 7, 14 en 21 december tussen 13.00-15.00 uur kan iedereen komen kijken hoe de advent- en kerstvoorstellingen worden opgesteld. Op zondag 3, 10, 17, 24 en 25 december zijn deze te bezichtigen tijdens en rond de Vieringen in de Oud-Katholieke kerk Arnhem.

Het kerstverhaal vanuit Arnhem wordt door het hele land maar ook in het buitenland gevolgd. De advent- en kerstvoorstellingen en het bijbehorende verhaal zullen op de website en social media gepubliceerd worden. Wie het verhaal in de mail wil ontvangen kan een bericht sturen naar secretaris@arnhem.okkn.nl