Viering zondag 18 februari: Vasten geeft ander zicht

Op zondag 18 februari vindt in de Oud-Katholieke Kerk Arnhem de eerste Viering van de veertigdagentijd plaats. Dit is een tijd van inkeer en bezinning voorafgaand aan Pasen. In de Bijbel wordt verteld hoe Jezus 40 dagen vastte in de woestijn. Daarna ging hij naar Galilea, waar hij de Blijde Boodschap verkondigde en mensen tot inkeer bracht.

In de vastentijd kiezen veel christenen vrijwillig voor een versobering van hun leven. Vroeger hielen mensen zich strikt aan de richtlijnen voor wat en hoeveel men in de vastentijd mocht eten. Tegenwoordig krijgt dit een meer creatieve invulling. Mensen zien vrijwillig af van bijvoorbeeld social media, overmatig gebruik van de mobiele telefoon, ze laten de auto staan en pakken de fiets of zien af van het koekje bij de koffie of het glas wijn in de avond. Iedereen kiest zelf, op basis van vrijwilligheid, wat bij hem of haar past.

Jezus vastte 40 dagen in de woestijn. Door ergens van af te zien trekken wij met Jezus mee de woestijn in, om daar de kleur van ons bestaan te ontdekken. Juist in de soberheid ontdek je de rijkdom, rijpt het inzicht in wat werkelijk belangrijk is in je leven.

Mede hierdoor heeft de Veertigdagentijd de laatste jaren een herwaardering gekend. Het doorbreekt de maatschappelijke druk om voortdurend overal aan mee te moeten doen. De vastentijd kent zijn eigen sfeer en dynamiek. Het doorbreekt gevestigde patronen en door met een andere bril te kijken krijg je oog voor alternatieve vormen van rijkdom.

Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie of thee in de naastgelegen Kloostergang

Zondag 18 februari 10.30 uur

Oud- Katholieke Kerk Arnhem

Adolf van Nieuwenaarlaan 3 6824AM Arnhem ( Molenbeke)