Viering Verlangen naar Vrede

Zondag 14 april is om 10.30 uur onze tweewekelijkse Oud-Katholieke Viering .

Terwijl het steeds meer lijkt alsof de wereld om ons heen in brand staat, klinken in deze viering de woorden van de profeet Mischa:

Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,

Over grote en verre naties een oordeel vellen.

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

En hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

Geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Wat in onze harten leeft kan nog het best uitgedrukt worden met de bewerkte woorden van Jacob Israël de Haan:

“Naar vrede zulk een mateloos verlangen.”

Voorganger is pastoor Scheltinga.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting bij koffie of thee in de Kloostergang.