Vredesweek 2023, Bidden voor Vrede dag 8

Vredesweek 2023 Dag 8

1. Openingswoord

Het thema van de vredesweek 2023 luidt: “Iedereen kan iets voor de vrede doen!” In de Oud-Katholieke kerk van Arnhem staan op dit moment vele vredeskaarsen. Deze kaarsen branden negen dagen lang namens gemeenteleden en belangstellenden. Zij zijn een zichtbaar bewijs van hoe groot ons verlangen naar vrede is.

Iedereen kan iets voor de vrede doen. Zelfs als we ons klein en machteloos voelen door de toestand in de wereld is ons persoonlijk gebed altijd mogelijk. Elke dag van de vredesweek ontvangt je een mail waarmee wij je helpen enige tijd stil te staan bij het belang van de vrede, in de wereld, ons land, onze kerk en ons eigen hart.

Neem even de tijd voor deze overweging. Ga rustig zitten, steek een kaarsje aan en probeer met je gedachten volledig stil te staan bij de vrede.

2. Bijbeltekst

“Machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ (…) Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, en hun speren tot snoeimessen.”
(Micha 4: 2a en 3b)

3. Korte overweging

Voor het gebouw van de VN in New York staat een sculptuur van een smid, die een zwaard omsmeedt tot ploegschaar. Een beeld, direct ontleend aan dit visioen dat al eeuwenlang mensen inspireert om te dromen van en te werken aan vrede.

Pijnlijk is dat bovenstaande sculptuur aan de VN werd geschonken door de Sovjet-Unie, in 1959; en dat daarna de Koude Oorlog pas goed losbarstte. Blijkbaar zijn een visioen en een gebaar van goede wil niet genoeg.

In de profetie gaat daarom aan het visioen nog iets anders vooraf: de volken voelen zich onweerstaanbaar aangetrokken door de tempel in Jeruzalem. Ze snappen dat ze daar moeten zijn om een andere manier van leven te leren. Als ze de cirkel van haat en geweld willen doorbreken, gaat dat niet vanzelf; het is een leerproces waarvoor ze bij Gods wet te rade moeten gaan. Want een zwaard omsmeden tot ploegschaar kan elke smid die een beetje handig is in zijn vak. De afgrond van het menselijk hart veranderen in een bron van liefde en vrede is een heel ander verhaal.

4. Gebed voor de vrede

O God, wiens verlangen het is
om hemel en aarde samen te brengen
in één alomvattende vrede,
en alle dingen te herstellen in uw geliefde Zoon:
vernieuw de harten en gedachten
van machthebbers en gezagsdragers;
herstel de eenheid van de menselijke familie,
nu nog verdeeld en verscheurd
door verwoestende wraakzucht en woede,
en breng ons samen
onder de rechtvaardige en zachtmoedige leiding
van onze Heer en Vredevorst, Jezus Christus.
Amen.

(Gebed geënt op A prayer for international unrest en A prayer for peace and safety amid unrest, https://www.churchofengland.org/prayer-and-worship/topical-prayers/prayers-world)

5. Persoonlijke reflectie

De volken uit de profetie van Micha trekken vol verlangen op naar de berg van God om daar de weg van de vrede te leren. Ook de kerk zou zo’n plaats moeten zijn, waar mensen leren om oude denk- en gedragspatronen los te laten; waar we niet langer denken in wij en zij, maar waar we samenleven als kinderen van God. Wat verdrietig dat er in en tussen onze kerken en geloofsgemeenschappen vaak nog zo veel spanningen en conflicten zijn. Als de volgelingen van de Vredevorst de onderlinge vrede niet kunnen bewaren, waar kunnen de volken dan nog heen?

Revd. Dorienke de Vries,
Assistant-Curate Chaplaincy Arnhem-Nijmegen

Elke dag van de Vredesweek zal er een bericht geplaatst worden.
Morgen wordt dit verzorgd door +Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht

In het Nederlands Dagblad verscheen op zaterdag 23 september een verslag van de Vredesweek Arnhem. Dat de herdenking van de slag om Arnhem samenvalt met de Vredesweek maakt dat in Arnhem vermoedelijk de gevoeligheid voor de Vredesweek groter is dan in andere plaatsen, aldus Johannes Kon (voorzitter Raad van kerken Arnhem). Het artikel opent met een verslag van het gesprek met onze lector Bas Meisters in onze parochiekerk waarin hij de gedachte achter “Bidden voor Vrede”, onze invulling van de Vredesweek uitlegt. 
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1192357/de-vredesweek-is-de-kerken-in-arnhem-op-het-lijf-geschreven-o