De wijn is op

Terwijl we via de media aan alle kanten worden aangespoord om deze maand de drank te laten staan wordt op 21 januari in de Oud-Katholieke kerk Arnhem de Bruiloft van Kana gevierd. Op een bruiloftsfeest is er geen wijn meer en Maria, de moeder van Jezus zegt tegen hem: ‘de wijn is op!’ Als een soort aansporing van: doe er eens wat aan! Jezus volbracht zijn eerste wonder door de wijnzakken te laten vullen met water en dit aan de gasten voor te zetten. Zij prezen vervolgens de heerlijke wijn die ze geproefd hadden.

Wij worden aangespoord de drank te laten staan, Jezus werd aangespoord om voor wijn te zorgen. Dit staat in contrast met elkaar, maar er is een overeenkomst: je wordt aangezet, aangespoord om iets te laten of om juist iets te doen. Soms hebben we allemaal een zetje nodig om iets in gang te zetten, om iets kwaads te laten en om iets goeds te doen. Wellicht zelfs om eens een kerk binnen te stappen.

Priester Victor Scheijde zal hierop ingaan in de viering van 21 januari om 10.30 in de Oud-Katholieke Kerk Arnhem. Adolf van Nieuwenaarlaan 3. Na afloop bent u van harte welkom om na te praten bij koffie of thee in de naastgelegen Kloostergang.