KERSTVERHAAL 2023 Epiloog: De vlucht naar Egypte

Er is een kind geboren!

Maar waar? En wanneer? Hoe heet dit kind?

Is het misschien een kind in Bethlehem, kort na de geboorte van Jezus? Het slaapt nu onschuldig in zijn wiegje. Maar Herodes…

Er is een kind geboren!

Staat dit wiegje misschien in Mvezo, Zuid Afrika, bij de familie Mandela? Ze noemen het jongetje Nelson. Is hij het kind dat in dit wiegje slaapt? Onkundig van wat hij ooit voor Zuid-Afrika zal betekenen en welke offers hij daarvoor moet brengen.

Er is een kind geboren!

Zien we hier een kind dat in 1942 geboren werd bij een Joods gezin? Onder een regime dat haar en haar volk het leven misgunt. Zal zij het overleven? En haar familie? Ze is nog een baby en slaapt.

Er is een kind geboren!

Stond dit bedje ooit in een huis in Warschau, bij de familie Skłodowska? Een naam die niet heel bekend is, de wereld zal haar leren kennen als Marie Curie. Zij ontdekte het radium dat later vele medische toepassingen zal krijgen. Ze zal twee Nobelprijzen winnen. Haar leven spreekt nog steeds tot de verbeelding.

Er is een kind geboren!

Zomaar, ergens in Oekraïne. Of toch niet zomaar? Stond dit wiegje er op 24 februari 2022 en leeft dit kind sindsdien in een land in oorlog? Welke ontberingen hebben de ouders moeten lijden? Waar is het veilig? Waar kan het hoop uit putten?

Er is een kind geboren!

Zou dit wellicht het wiegje kunnen zijn dat in het huis van de familie King in Atlanta stond? Er is een King geboren… Zijn ouders noemen hem Martin Luther, naar de grote kerkhervormer van de 16e eeuw. Ook deze Martin Luther zal zijn land hervormen. Staande op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington, toen hij de woorden uitsprak: ‘I have a dream!’

Er is een kind geboren!

Er is een kind geboren. In Israel op 7 oktober 2023? In de Gazastrook de dagen en weken daarna? Is het een volksgenoot of een potentiële vijand? Wat moet er van dit kind terecht komen? Leeft het nog?

Er is een kind geboren!

Zijn naam is Jezus. Hij zal genoemd worden Vredesvorst. Jezus leerde en leefde ons het leven voor. Zijn Liefde werkt in ons door tot de dag van vandaag. Hij schonk ons Hoop en bracht ons Geloof. Een kind is ons geboren. Maar vrede? Dat is een keuze. De mensheid kan het van hem leren.

Want elk kind heeft recht op vrede…

© Tekst, opstelling en foto’s: Oud-Katholieke Parochie Arnhem-Nijmegen, Alwin en Bas Meisters.

Naschrift:

Dit was de vierde keer dat we het kerstverhaal uitbeeldden met de figuren van de kerststal van onze Oud-Katholieke parochiekerk in Arnhem. Alle beelden zijn aangeschaft uit donaties van gasten, parochianen en leden van de kerkgenootschappen die van onze kerk gebruik maken.

We missen nog vijf beelden. Mocht u van het kerstverhaal hebben genoten, dan kunt u uw waardering uiten met een bijdrage: NL50 TRIO 0320 5127 46 t.n.v. Parochie van de H. Willibrordus Arnhem onder vermelding van: Kerststal.

Wellicht geeft u met uw bijdrage een invulling van het kerstverhaal 2024!