4e Advent

EEN NIET INGELOSTE BELOFTE –

De avond is gevallen. In heel Judea is het een drukte van belang. Op keizerlijk bevel moeten alle inwoners zich laten inschrijven. Dit brengt een enorme volksverhuizing op gang omdat iedereen op weg is gegaan naar de plaats waar hij vandaan komt. Voor hen die blijven is het een hele uitdaging om allen onderdak te bieden. Maar het lukt!

De enige die zich in die dagen niet laat zien is koning Herodes. Hij heeft zich verschanst in zijn koninklijk paleis. Het bevel van keizer Augustus heeft hem fijntjes met zijn neus op de feiten gedrukt. De ware macht zetelt in Rome. Hij is slechts een marionet die alleen maar binnen de lijntjes mag kleuren. De mensen wisten dat al lang, maar nu beseft Herodes het ook. Hij is een ondergeschikte, volledig afhankelijk van de keizer. Dat geldt voor hem, maar ook voor zijn kinderen en kleinkinderen, voor zijn hele dynastie. Alles is nep. Klatergoud.

Boven in de heuvels ligt de kudde er verlaten bij. Hun herder is naar Bethlehem gegaan om te helpen reizigers te huisvesten. Zijn hond houdt nu de wacht. Het lijkt de dieren niet te deren. Er is genoeg te eten en hun baas komt altijd terug.

In Bethlehem bereikt de drukte zijn hoogtepunt. Het is lang geleden dat er zo veel mensen tegelijk waren. Iedereen heeft zijn beste beentje voor gezet om alle passanten van onderdak te voorzien. Wie hierheen komt ter appèl van de keizer kan rekenen op een gastvrij onthaal.

De herberg had al snel geen plaats meer. Maar de bewoners zijn creatief. Je kunt toch niemand op straat laten slapen? Met een beetje improviseren kan alles als nachtverblijf dienen, zelfs een grot of een schuur. Gewoon spreiden. Iedereen heeft ten minste een dak boven zijn hoofd.

De ezel op de voorgrond moet nog even wachten. Voor hem en zijn eigenaren is er ter nauwer nood een stal gevonden.

‘Pst… Zullen we spelen?’ Het lijkt bijna alsof het zwarte schaap deze woorden in het oor van de hond fluistert. Die twee zoeken wel vaker elkaars gezelschap op. Maar nu gaat de hond er niet op in. Hij moet de kudde in de gaten houden. Door de ingezette duisternis wordt dat alleen maar lastiger. Hij heeft zijn volle aandacht nodig om het overzicht te houden. De uitnodiging slaat hij af.

In Jeruzalem verlaten drie mannen totaal onthutst het paleis van Herodes. Ze hebben een onderhoud met hem gehad. Hij leek zeer geïnteresseerd in de ster die ze volgden. De ster die de nieuwe koning zou aanwijzen. Herodes vertelde hun dat de voorspelling Bethlehem aanwees als de plaats waar het zou gebeuren. Maar opeens stuurde hij hen haastig op pad. Ze hadden anders verwacht. Ze hebben geen onderdak voor de nacht. Alle huizen en herbergen zitten vol met oude bewoners en familieleden vanwege de volkstelling. Bedrukt gaan ze op pad. Het vooruitzicht de nacht onder de koude blote hemel door te brengen lonkt hen niet aan. Bethlehem is nog ver. Het is avond en het wordt donker.

In Bethlehem bereidt een vrouw het eten. Mensen verzamelen zich rondom haar. Er zal genoeg zijn voor iedereen. Er heerst een uitgelaten stemming. De stad krijgt niet vaak zo veel bezoekers. De gasten zijn opgelucht hun doel bereikt te hebben.

Na de maaltijd zullen ze allemaal nog even samen zitten. En dan komen de verhalen. De verhalen. Altijd weer die verhalen! Iedereen kent ze, maar wil ze telkens opnieuw horen. Omdat de mensen er hoop uit putten.

Ze gaan over een nog niet ingeloste belofte.

Wordt vervolgd…

© Tekst, opstelling en foto’s: Oud-Katholieke Parochie Arnhem-Nijmegen, Alwin en Bas Meisters.