Kerstmis

EEN STER STRAALT BOVEN BETHLEHEM

Stomverbaasd luistert iedereen naar wat de engel hen vertelt. Na van de eerste schrik te zijn bekomen dringen de woorden langzaam door. ‘In de stad van David is een kind geboren. Hij is de Messias, de Heer…’

Niet alleen het felle licht van de engel verblindt hen bijna.

Er straalt een ster boven Bethlehem!

Een ster straalt boven Bethlehem…

Het lijkt alsof de engel direct het woord tot de herder recht tegenover haar richt. ‘Jullie zullen het kind vinden, in doeken gewikkeld in een voederbak.’

De herder kon gisteren ternauwernood een echtpaar onderbrengen in een oude stal. De vrouw was ondanks haar zwangerschap met haar man naar Bethlehem afgereisd. Hij kan zich hun namen nog herinneren: Jozef en Maria, afkomstig uit Nazareth. Voor hem twee volslagen onbekenden.

Er straalt een ster boven Bethlehem.

Bedrukt verlaten de wijzen Jeruzalem. Van Herodes is geen spoor te bekennen. Niemand weet waar hij is. De koning was hevig ontdaan toen hij het doel van de drie magiërs hoorde. Nu verkeert iedereen in Jeruzalem in angst. Er doen wilde geruchten de ronde: Herodes heeft het niet meer. Hij is de wanhoop nabij. Een nieuwe koning is geboren!

Want er straalt een ster boven Bethlehem.

‘We moeten onszelf een spiegel voorhouden’ zegt Balthasar. ‘Wij hebben de onrust veroorzaakt. Onbedoeld en ongewild, maar toch… Waarom hebben we dit niet voorzien?’

Ook zijn reisgezellen zijn hevig verontrust. Hebben ze de koning wijzer gemaakt dan hij was? Is het pasgeboren kind in gevaar? Hadden we niet naar Herodes moeten gaan?

De vragen blijven rondtollen in hun hoofd. Hun ongerustheid neemt hand over hand toe. Er zit maar een ding op: zo snel mogelijk hun doel bereiken.

Dan vatten de wijzen moed.

Er straalt een ster boven Bethlehem.

Nieuwsgierig kijkt de ezel naar het kind in de voederbak. Hij snapt er helemaal niets van. De vader en moeder zijn blij. Hun zoon is geboren! Maria denkt terug aan de woorden van de engel negen maanden geleden: dat ze zwanger zou worden en dat haar kind de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Nu kijkt ze naar het gezichtje van haar kind.

Jozef herinnert zich zijn droom, waarin hem verteld werd dat zijn verloofde een zoon zou baren, die het volk zal verlossen van hun zonden. Aan zowel Jozef als Maria werd gezegd het kind Jezus te noemen.

Vannacht is hij geboren.

Er straalt een ster boven Bethlehem.

Bij de engel wordt iedereen overspoeld door een hemels licht. Zelfs de kop van het zwarte schaap lijkt wit. Ze horen een zuiver gezang dat hun hart beroert. ‘Vrede aan alle mensen van goede wil,’ zo klinkt het. Wie van hen wil dat nou niet?

Er straalt een ster boven Bethlehem.

In een donker hoekje houden een kat en een bok zich wat gedeisd. Iedereen is plotseling naar buiten gelopen. Ze hebben de stallen weer voor zichzelf. De kat kijkt of er in een van de kruiken nog iets achtergebleven is. Van wat er zich buiten afspeelt hebben ze geen idee.

Er straalt een ster boven Bethlehem.

Plotseling baden het kind en zijn ouders in een schitterend licht. Ze merken niet dat een herder hen bekijkt. Ook hij hoorde de woorden van de engel en heeft als eerste het kind gevonden. Het is in doeken gewikkeld en ligt in een voederbak, precies zoals hem gezegd was.

Het meegenomen lammetje houdt hij nog even vast. Hij wil het beeld niet verstoren. Dit moment is heilig.

Er straalt een ster boven Bethlehem!

Een ster straalt boven Bethlehem.

Wordt vervolgd…

© Tekst, opstelling en foto’s: Oud-Katholieke Parochie Arnhem-Nijmegen, Alwin en Bas Meisters.