Driekoningen

‘BESTEMMING BEREIKT’ –

De drie Wijzen zijn bij het kind aankomen. Ze hebben hun bestemming bereikt! Caspar, de Griek, biedt als eerste zijn geschenk aan: wierook. Melchior heeft mirre uit Jemen bij zich en wacht zijn beurt af. Balthazar brengt goud mee uit Afrika.

Ook een herder is zojuist aangekomen en knielt neer. Een kind is geboren. ‘Hij is de Messias, de Heer’ had de engel hem verteld. De drie Wijzen waren op zoek naar de Koning van de Joden, omdat zij onlangs zijn ster hadden zien opgaan. Nu hebben zij hem gevonden, op een onverwachte plek waar de ster bleef staan.

Ze waren verbaasd bij de eerste aanblik van het kind. Komend vanuit de poort van Bethlehem hadden ze verwacht een paleis aan te treffen, maar het licht van de ster viel op een eenvoudige stal. De nieuwe koning lag in doeken gewikkeld in een voederbak.

Met gemengde gevoelens kijkt de kamelendrijver hoe de drie Wijzen hun geschenken aanbieden. Hij denkt terug aan de zware reis. De tocht van Jeruzalem naar Bethlehem was misschien wel het ergst.

Nadat koning Herodes hen de deur had gewezen konden ze nergens onderdak vinden. Ze sliepen onder de blote hemel, waar een ster de weg wees naar Bethlehem.

Nu hebben ze hun bestemming bereikt. Maar wat is Herodes van plan? Hebben ze hem niet rechtstreeks naar het kind geleid en het daarmee in groot gevaar gebracht? Spionnen van de koning hielden hen toch nauwlettend in de gaten?

De kamelendrijver ziet hoe de wijzen helemaal opgaan in het moment. Maar er ligt een donkere schaduw over dit treffen. Vreugde en grote bezorgdheid strijden om voorrang in hun hart.

De herder heeft zijn kudde verzameld. Alle schapen volgen hem, zijn trouwe hond sluit de rij. Alleen de bok ontbreekt. De herder kan zijn bekend gemekker wel horen, dus ver kan hij niet zijn.

Hij denkt terug aan de nacht dat de engel verscheen en vertelde over het kind. Zij hadden het gevonden, in doeken gewikkeld in zijn stal. Het had grote indruk op hem gemaakt. De Messias is geboren, de Heer. Gewoon in zijn eenvoudige stal in Bethlehem. Hij had er zelf voor gezorgd dat de aanstaande ouders daar onderdak kregen. De engelen hadden nog over vrede op aarde gezongen. De herinnering daaraan vult het hart van de herder met nieuwe hoop.

Dreigend hult het paleis van Herodes zich in duisternis. De kruiken zijn leeg, de hoorn van overvloed is uitgeput. Herodes weet het: zijn koningschap loopt ten einde. Een nieuwe koning der Joden is geboren. Wat kan hij nog doen om het goddelijk plan te verhinderen?

Een ster staat stil boven Bethlehem. Drie wijzen bieden hun geschenken aan. Herders verzamelen hun kudde en komen het kind aanbidden. De kamelendrijver let vooral op de vader van het kind. Hij zal hem waarschuwen. Hij voelt aan dat dit jonge gezin hier niet mag blijven. Laten ze weg gaan, naar een plek waar ze veilig zijn voor Herodes.

Wordt vervolgd…

© Tekst, opstelling en foto’s: Oud-Katholieke Parochie Arnhem-Nijmegen, Alwin en Bas Meisters.