Kerkmuziek

Kerkmuziek als verbinding

Dit is een initiatief van de Willibrordusparochie van de Oudkatholieke Kerk en de Lutherse Gemeente van Arnhem om regelmatig een artikel over kerkmuziek in de bladen van beide kerken te publiceren. De bedoeling is dat verschillende schrijvers hun bijdrage leveren.