Muziekmiddag met de Lutherse Cantorij

Kerkmuziek als verbinding

Deze inzending is van Bert Nieuwenhuizen en Emmy Detmar van de Oud-Katholieke parochie Arnhem; gastlid van de Evangelisch Lutherse gemeente in hun woonplaats Zwolle.
Ze zijn lid van het koor van de Oud-Katholieke parochie Arnhem sinds (ongeveer) 1983. Beiden hebben in 2003 de “Minicursus Cantor” gevolgd van de Raad voor de Kerkmuziek van de Oud-Katholieke kerk.

Op zondag 1 oktober organiseerde de cantorij van de Lutherse gemeente een zangmiddag om zowel het Liedboek als het Oud-Katholiek gezangboek te verkennen.
Pieter Endedijk (redacteur van het Liedboek, predikant en musicus) gaf een toelichting op het ontstaan van beide zangbundels, de overeenkomsten en verschillen. Er zijn liederen met dezelfde tekst en verschillende melodieën en er zijn melodieën die we allemaal kennen met andere teksten. De Markusmis staat in beide boeken maar ook de onbekende of afwijkende liederen werden door iedereen enthousiast meegezongen.

Met Klaas Spijker (organist) zongen we een reciteerpsalm uit het Liedboek en dat is net even anders dan we bij de Oud-Katholieken gewend zijn maar uiteindelijk ging dat ook prima.

Thea Endedijk (cantor) studeerde met ons de vierstemmige versie van psalm 96 in, in de bewerking van Sytze de Vries en Willem Vogel. In deze versie is er een prachtige afwisseling van een eenstemmig refrein, vierstemmige verzen maar ook eenstemmige versdelen waardoor de tekst heel goed tot zijn recht komt.
Door de ondersteuning van de cantorij die al wat voorwerk had gedaan ging het instuderen redelijk snel.

Tijdens deze middag hebben we werkelijk ervaren dat kerkmuziek ons verbindt. Samen zingen is delen en daar wordt iedereen rijker van.
We zien uit naar de volgende gelegenheid om samen te zingen!