Aswoensdag viering

Aswoensdagviering

In de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem vindt op 22 februari om 19.30 u. een gezamenlijke Aswoensdagviering plaats. Oud-Katholieken, Lutheranen en Anglicanen werken samen. De Aswoensdagviering zal geleid worden door drie voorgangers, één uit elk kerkgenootschap. 

Het is voor het eerst dat de drie kerkgenootschappen een gezamenlijke Viering houden op deze belangrijke dag in het kerkelijk jaar. Aswoensdag  luidt het begin van de vastentijd in. Tijdens de Viering zullen de deelnemers met as worden besprenkeld, of –wie daarvoor kiest- krijgt met as een kruisje op het voorhoofd. De as komt van de palmtakken die vorig jaar zijn uitgereikt met palmpasen. De gelovigen brengen die mee en vooraf worden  ze verbrand.  

De vastentijd, tegenwoordig veertigdagentijd genoemd, bestaat uit een periode van zes weken voorafgaand aan Pasen. Vroeger werd in deze tijd gevast. Menigeen heeft nog herinnering aan het vastentrommeltje, tegenwoordig wordt hieraan vaak een andere, meer persoonlijke invulling gegeven. Nog steeds is de veertigdagentijd een periode van inkeer en bezinning, met als hoogtepunt de Goede Week, beginnend met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk Pasen. 

Oud-Katholieken, Lutheranen en Anglicanen maken allemaal gebruik van de Oud-Katholieke St. Willibrorduskerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan in de wijk Molenbeke in Arnhem. Al hecht elk kerkgenootschap aan zijn eigenheid, de overeenkomsten zijn dusdanig dat een gezamenlijke Aswoensdagviering op groot draagvlak kan rekenen. Zowel bij de kerkleiding als de kerkelijke achterban. Iedereen is welkom om aan deze Aswoensdag deel te nemen.  

22 februari 19.30 uur
Gezamenlijke Aswoensdagviering van de Oud-Katholieken, Anglicanen en Lutheranen
Oud-Katholieke Kerk
Adolf van Nieuwenaarlaan 3
Arnhem