Oproep voor bijdrage voor slachtoffers aardbevingsramp

Oproep noodhulp na aardbeving Turkije en Syrie

Als we zondag 12 februari samen zouden komen om te vieren zou de tweede collecte bestemd zijn voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
Het Rode Kruis heeft giro 7044 geopend waarop geld voor steun kan worden overgemaakt. We
bevelen dit van harte aan.
U kunt ook uw bijdrage op onze rekening storten en wij boeken dan het totaalbedrag
over naar het Rode Kruis.
U kunt uw bijdrage ook storten op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties.