Vastenactie

Vastenactie 2023

Missie St. Paulus organiseert ook dit jaar weer een Vastenactie. De opbrengst is voor het Tumaini-project dat zich bezighoudt met de opvang van (wees)kinderen in Congo, veelal vluchtelingen. Dit project maakt het mogelijk dat de kinderen naar school kunnen, er wordt voor ze gekookt en ze krijgen zorg. De vraag is groot en de hulp is hard nodig. In de kerk staat een informatiebord waarop het project wordt uitgelegd.
Meer informatie kunt u ook op de website vinden:
https://stpaulus.oudkatholiek.nl/nieuws/2023/02/vastenactie-2023/
In de vastentijd is de tweede collecte voor dit project bestemd. U kunt ook uw bijdrage op onze rekening storten:
NL50 TRIO 0320 5127 46
Vermeld er bij: vastenactie.
Namens Missie St. Paulus, alvast hartelijk bedankt voor uw steun!