ZALIG PASEN, HET MOOISTE DAT WE ELKAAR KUNNEN TOEWENSEN!

Palmtakken, klepper en olie

In de week voor Pasen is het druk in de kerken, ook in onze Oud-Katholieke parochiekerk van Arnhem.Voor het eerst sinds 2019 kan het Paasfeest weer in zijn geheel gevierd worden. In de week die begint met Palmzondag en eindigt met Pasen worden de gebeurtenissen van de laatste week van Jezus’ leven herdacht. Van zijn intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot en met de kruisiging en zijn verrijzenis op Pasen.

In de christelijke kerken is Pasen nog belangrijker dan Kerstmis. Kerkmeester Alwin Meisters licht toe wat er in de Goede Week zoal gebeurt: “Deze begint op 2 april met Palmzondag. In de Goede Week komt zowat alles van ons Christelijk geloof bij elkaar.” De aanvang van de Viering van Palmzondag is heel feestelijk. In de kerk zijn de voorhang en het opperkleed van de priester rood, de kleur die alleen op bijzondere feestdagen wordt gedragen. De priester begint met de wijding van de Palmtakken en deelt die uit aan de aanwezigen. Dit verwijst naar de Palmtakken waarmee de mensen Jezus begroetten bij zijn intocht in Jeruzalem.

Daarna komen onder verwelkomend klokgelui de kinderen van de nabij gelegen Baptistengemeente met hun versierde Palmpaasstokken onze Kerk binnen. Hier wordt een Palmtak aan hun Paasstok bevestigd. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun eigen kerk.

Halverwege de Palmzondagviering verandert de sfeer. Het feestelijk rood maakt plaats voor het ingetogen paars, de kleur van inkeer, bezinning en rouw. Dit heeft ermee te maken dat dan door drie lezers het lijdensverhaal van Jezus wordt voorgelezen. Daarin wordt verteld hoe Jezus wordt verraden, veroordeeld en gekruisigd. Zoals bij “The Passion”, maar dan puur. Na afloop van de viering wordt het kruisbeeld aan de muur met een witte doek afgedekt. De Goede Week is begonnen, een week die verschilt van alle andere.

‘s Middags tussen 13.00 en 15.30 uur is de kerk open. Iedereen die wil kan een gewijde palmtak ophalen. Deze steekt men thuis aan het kruisbeeld.

Op 6 april, Witte Donderdag, vindt om 19.00 uur een viering plaats samen met Lutheranen, Anglicanen en Oud-Katholieken. Aan het begin van de viering wordt de Heilige Olie aangeboden, die dag ervoor in de kathedraal van Utrecht is gewijd. Deze olie zal het komend jaar onder andere gebruikt worden bij de doop, het vormsel en de ziekenzalving. De Viering van Witte Donderdag staat helemaal in het teken van het gedenken van het laatste avondmaal. Jezus nam toen afscheid van zijn leerlingen. Hij voorzag dat Judas hem zou verraden en Petrus hem zou verloochenen. Aan het einde van de viering wordt in stilte de altaarruimte ontruimd. De kaarsen, de kandelaars, de boeken en kleden, alles wordt weggebracht. Zelfs de altijd brandende Godslamp wordt gedoofd. De bezoekers blijven in een kale kerk achter. In deze stilte wordt het gedeelte van het paasverhaal gelezen dat eindigt met de woorden van Jezus tot zijn apostelen: ‘Willen jullie met mij waken.’ Na deze woorden verlaat iedereen in stilte de kerk.”

Alwin: ‘Als ik de onttakeling van de kerk meemaak en deze woorden hoor, realiseer ik me wat er toen, bijna 2000 jaar geleden is gebeurd. Alsof ik alles zelf herbeleef. Ik voel iets van Jezus’ angst en verlatenheid. Ieder jaar opnieuw ben ik hiervan onder de indruk. De kerk ligt er mistroostig bij, alsof zelfs het gebouw rouwt om wat er die nacht gaat gebeuren.’

Vanaf dat moment zwijgt het orgel en ook de klok wordt niet meer geluid. De volgende dag, Goede vrijdag wordt herdacht dat Jezus aan het kruis gestorven is. De gelovigen worden in plaats van klokgelui door een eeuwenoude houten klepper naar de kerk geroepen. Het geluid hiervan doet denken aan de hamerslagen waarmee Jezus aan het kruis gespijkerd werd. In de nog steeds onttakelde, kale kerk wordt een gebedsdienst gehouden waarbij ook weer de Anglicanen en Lutheranen aanwezig zullen zijn. Onderdeel van deze gebedsdienst is de aanbidding van het kruis, dat op het altaar ligt. Wie dat wil kan een roos of een steen bij het kruis leggen. In de joodse traditie wordt namelijk een steen op een graf gelegd.

Zaterdagavond om 21.00 uur is de Paaswake. Buiten voor de kerk brandt het Paasvuur. De Paaskaars wordt gewijd en aan het Paasvuur ontstoken. Daarna wordt die in de donkere kerk naar binnen gedragen. Geleidelijk wordt de kerk door kaarsen verlicht. Halverwege de viering begint het orgel weer te spelen en de klok weer te luiden om te vieren dat Christus verrezen is.

De volgende ochtend, de zondag van Pasen begint om 10.30 uur de Paasviering. Er wordt gevierd dat Jezus met zijn lijden en verrijzenis de dood en het kwaad heeft overwonnen. Op vrijdag werd hij in het graf gelegd, op zondag is hij uit de dood opgestaan.

Gelezen wordt hoe Maria Magdalena op zondagochtend, terwijl het nog donker is, naar het graf van Jezus trekt en hem daar levend aantreft. Ze herkent hem pas als hij haar naam uitspreekt: “Maria”. Daarna gaat ze terug naar de leerlingen en vertelt hun wat ze heeft meegemaakt.

Alwin: “De Goede Week is een drukke tijd. Normaal houden we in Arnhem tweewekelijks een viering in onze Oud-Katholieke Parochiekerk en eens per maand in Nijmegen. Maar in deze week reizen we van Boxmeer tot Zwolle en van Winterswijk tot Veenendaal meerdere malen naar onze parochiekerk. Het zijn aangrijpende Vieringen die uiting geven aan verdriet, wanhoop maar ook hoop en vreugde. Je gaat letterlijk mee in het verhaal om daarna het nieuwe licht te beleven. Bijzonder is dat we deze week ook met 4 kerkgenootschappen samen en ook apart vieren”

‘Met Pasen wensen we elkaar zalig Pasen. Er wordt wel eens gevraagd ‘Zalig? Is dat lekker?’ Nee… Zalig betekent: fijn, geweldig, feestelijk en gezellig, maar ook dat je daarbij Gods genade voelt. Dat je beseft dat alle goeds je toevalt en geschonken wordt, om niet. We leven in een wereld met rampen, oorlog, geweld, honger, armoede en onbegrip. Maar toch is er reden tot hoop. Zalig Pasen is dan ook het mooiste wat we elkaar kunnen toewensen!’

Programma Goede Week:

2 aprilPalmpasen10:30-11:30uViering, aansluitend koffie/thee
2 aprilOpen Kerk12:00-15:30uOpen kerk, afhalen palmtakken
6 aprilWitte Donderdag19:30-20:30uViering
7 aprilGoede Vrijdag19:30-20:30uGebedsdienst
8 aprilPaaswake21:00-22:30uViering, aansluitend koffie/thee
9 aprilPasen10:30-11:30uViering, aansluitend koffie/thee