Nieuwe pastoor

Pastoor Rudolf Scheltinga
Pastoor Rudolf Scheltinga

De Oud-Katholieke Kerk Arnhem/Nijmegen krijgt per 1 februari 2023 een nieuwe pastoor. De aartsbisschop van Utrecht heeft Rudolf Scheltinga, pastoor van Amersfoort, tevens benoemd tot pastoor van Arnhem/Nijmegen. Door de combinatie van beide parochies en zijn overige kerkelijke taken wordt Scheltinga feitelijk een soort “superpastoor.” Op zondag 5 februari zal om 10.30 u. in een pontificale Eucharistieviering de installatie plaatsvinden in de Oud-Katholieke kerk van Arnhem.

Rudolf Scheltinga (58) is afkomstig uit Friesland en opgegroeid in de katholieke traditie. Eerder was hij onder andere elf jaar pastoor in Egmond aan Zee. Hij heeft zitting in het collegiaal bestuur van de Oud-Katholieke kerk en is tevens werkzaam als pastoor van Amersfoort. Scheltinga is getrouwd en heeft twee kinderen en een kleinkind.

Met beide parochies Amersfoort en Arnhem/Nijmegen reikt Scheltinga’s werkgebied van het IJsselmeer tot Winterswijk en van Zwolle tot Boxmeer. Een pittige klus, maar de kerkbesturen, de aartsbisschop en hijzelf hebben er vertrouwen in. Gekscherend werd er in de parochie gezegd: “normaal moeten wij van ver naar de kerk reizen nu mag de pastoor ook reizen”. Binnen de parochie Arnhem/Nijmegen moeten er over de inzet van de pastoor keuzes worden gemaakt. Er zal ook meer van de parochianen zelf gevergd worden. De groei van de parochie na de corona-lockdowns strekt zeker tot vertrouwen.

Het is niet de eerste keer dat er samenwerking is tussen de parochies Arnhem en Amersfoort. In de oorlog pendelde pastoor Maan per fiets in barre en onveilige omstandigheden heen en weer tussen beide parochies.

Scheltinga is de opvolger van waarnemend pastoor Brommet en pastoor Joke Kolkman, de laatste was de eerste vrouwelijke pastoor van de parochie Arnhem. In de Oud-Katholieke kerk staan alle ambten open voor iedereen ongeacht geslacht, burgerlijke status, seksuele oriëntatie enzovoort. De kerk staat volop in de katholieke traditie maar is al 300 jaar zelfstandig. In de kerkleer staan de behoeften en vragen van het individu centraal. De zetel van de aartsbisschop van Utrecht voert in een onafgebroken lijn terug tot de H. Willibrordus. Internationaal is de Oud-Katholieke kerk zeer nauw verbonden met andere kerken. Op lokaal niveau wordt deze verbondenheid onderstreept doordat de Oud-Katholieke Kerk Arnhem ook onderdak biedt aan de Anglicaanse en de Evangelisch-Lutherse kerk.