4e Advent: BELANGRIJK BEZOEK IN BETHLEHEM

Er is belangrijk bezoek in Bethlehem! De stad zindert van opwinding. De geruchtenstroom draait op volle toeren. Iedereen wil er het fijne van weten en mensen verdringen zich rond het nachtverblijf. Dat is het centrum van alle commotie.

De hoge heren zijn druk met elkaar in overleg. Ze spreken een vreemde taal die niemand verstaat. Hun rijk beladen kameel is inmiddels ontdaan van al zijn bagage en rust even uit in een comfortabel hoekje van het overdekt voorportaal. Hij neemt alles zoals het komt, laat zich door de aandacht van de dorpelingen niet van de wijs brengen. De waardin brengt wat extra vaten wijn naar binnen. Vanavond wordt er gefeest!

Buiten proberen de dorpelingen een glimp op te vangen van wat er zich binnen afspeelt. Met hoevelen zijn ze eigenlijk? Een hele karavaan is neergestreken. Een vooruit gezonden bode had ervoor gezorgd dat alle nog beschikbare plaatsen vrij zouden worden gehouden. Er zijn al zo veel extra mensen op de been vanwege de volkstelling. En nu dit! Enkele mannen van het reisgezelschap zien er nog belangrijker uit dan de rest. Zij hebben duidelijk de leiding. Maar waarom zijn ze hier? Daarover doen de wildste geruchten de ronde.

Zijn ze op handelsreis? Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe? Als je kijkt naar de rijkdom die ze meetorsen zou je denken dat het kooplieden zijn met goederen voor de paleizen van koningen en koninginnen. Een dorpeling weet zeker dat ze al bij koning Herodes zijn geweest. Dat had hij gehoord van iemand wiens broer in de hofhouding werkt. Ook Herodes zelf schijnt zich ineens buitengewoon te interesseren voor wat zich in Bethlehem afspeelt. Hij zou zelfs enkele spionnen hebben gestuurd. Maar daar gelooft niemand wat van. Wat zou het de gehate koning in Jeruzalem nou deren wat er in Bethlehem gebeurt? ‘Waarom zijn deze mannen dan via een omweg hierheen gekomen? Was dit niet om de koning te ontwijken?’ zo vraagt een dorpeling hardop aan de omstanders. Niemand die het weet. Konden ze maar verstaan wat die twee mannen binnen onderling bespreken!

In een stal vlijt een schaap zich bij de eenzame os. Haar zorgzame herder heeft haar hierheen geleid. Terwijl de rest van de kudde buiten slaapt ligt zij lekker beschut met een dak boven haar hoofd. Als ze het koud krijgt kan ze altijd nog dicht tegen de os aan liggen. Ze kunnen elkaar verwarmen. Beide dieren zijn moe van de bekommernissen van de afgelopen dag. Het schaap heeft een dikke buik die strak gespannen staat. De herder zal de lege kribbe in de hoek morgen weer vullen met hooi voor de os. En misschien komt hij vannacht nog even kijken of alles goed is met zijn schaap. Het lijkt wel of hij de laatste tijd extra bezorgd om haar is. Geleidelijk daalt de rust neer over de stal aan de rand van het stadje, ver weg van alle opwinding die zich daar afspeelt.

Als de herbergierster extra wijn brengt is dat een teken voor de mannen om aan tafel te gaan. Deze avond valt er iets te vieren. Ze voelen dat zij hun bestemming gaan bereiken. Vannacht als de sterren vol aan de onbewolkte hemel staan zullen zij weer zoeken naar de ster die hun de weg heeft gewezen. Daaraan zullen ze kunnen aflezen waar ze precies moeten zijn. Vannacht gaat het gebeuren. Nu eerst feest. Ze laten de dorpelingen maar gissen naar hun bedoelingen. Al zouden ze het hun vertellen, niemand zou het geloven. Niet iedereen is in staat de tekenen des tijds te verstaan.

Niemand slaat acht op twee onaanzienlijke mensen die in de schemering met hun ezel op weg zijn naar een stal aan de rand van het dorp. Want er was geen plaats in de herberg.

Er is belangrijk bezoek in Bethlehem.Open de pdf van “Er is belangrijk bezoek in Bethlehem”.